BẮC NINH - CAO BẰNG

Xe 1: Bắc Ninh - Thái nguyên - Bắc Cạn - Cao Bằng

Xe 2: Bắc Ninh - Bắc Giang - Bắc Cạn - Cao Bằng

Thời gian xuất bến

  • Bắc Ninh: 7:00 Sáng8:00 Tối
  • Cao Bằng: 8:00 Sáng8:00 Tối

BẮC NINH - HÀ GIANG

BẮC NINH - Samsung THÁI NGUYÊN - TP. THÁI NGUYÊN - TP. TUYÊN QUANG - VIỆT QUANG - VỊ XUYÊN - HÀ GIANG

Thời gian xuất bến

  • Bắc Ninh: 7:00 Sáng7:00 Tối
  • Hà Giang: 7:00 Sáng10:30 Sáng